15 ก.ย. 2554

แนวข้อสอบ ม.2 ครับ

1. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 3 คน
2. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 2 คน
3. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 5 คน
4. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 7 คน
5. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 4 คน
6. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 6 คน
7. Orchestra แปลว่า
8. วงดุริยางค์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
9.ดนตรีชนิดใดมี  ดรัมเมเยอร์  เป็นผู้นำขบวน
10.วงแตรวง มีประโยชน์อย่างไร
11. วงโยธวาฑิต มีประโยชน์อย่างไร
12.เพลงแจ๊ส มีกำเนิดมาจากใหน มุ่งบรรเลงเพื่ออะไร
13.เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงสตริงได้แก่เครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง
14.บอกลักษณะของ  วงคอมโบ้
15.วงดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ มีเครื่องดนตรีครบทั้ง เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง
และเครื่องกระทบ มีชื่อเรียกว่าวงดนตรีอะไร

16.วงดนตรีลูกทุ่ง เป็นการผสมผสานของดนตรีแบบใด
17.วงดนตรีสากลใดต้องมีผู้อำนวยเพลง (Conductor)
18.อธิบายความหมายของความไพเราะที่เกิดจากเสียงประสาน
19. .ความไพเราะที่เกิดจากทำนองเพลงหมายความว่าอย่างไรอย่าง
20.ความไพเราะที่เกิดจากจังหวะดนตรี  หมายความว่าอย่างไร

14 ก.ย. 2554

แนวข้อสอบ ม.3

1)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้อง
2)ความไพเราะที่เกิดจากลีลาจังหวะของดนตรี3)ความไพเราะที่เกิดจากทำนองดนตรี
4)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงประสาน
5)ความไพเราะที่เกิดจากพื้นผิวดนตรี
6)ความไพเราะที่เกิดจากสีสันของดนตรี7)ดูแลรักษาเครื่องตีที่ทำด้วยไม้มีวิธีการอย่างไร8)วิธีเก็บรักษาเครื่องกำกับจังหวะที่ทำด้วยไม้
9
)การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทดีด  สี  และเป่า  มีวิธีการแตกต่างกันอย่างไร10)เครื่องหนังมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร

6 ก.ย. 2554

ใบงาน ม.3 ความไพเราะของเสียงดนตรี

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี แล้วสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.  การรับรู้ความไพเราะของดนตรีสากล
            1)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้อง
            2)ความไพเราะที่เกิดจากลีลาจังหวะของดนตรี
            3)ความไพเราะที่เกิดจากทำนองดนตรี

            4)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงประสาน
5)ความไพเราะที่เกิดจากพื้นผิวดนตรี
6)ความไพเราะที่เกิดจากสีสันของดนตรี
2  .การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความไพเราะของดนตรี


25 ส.ค. 2554

การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
                เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด  ถ้าผู้ใช้ไม่รู้จักการบำรุงรักษาก็จะชำรุดเสียหายได้ง่าย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
ขลุ่ย
วิธีการเก็บรักษา
1.หลังการเป่าแล้วควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ทั้ที่เป่าและเลาขลุ่ย2.เก็บไว้ในตู้หรือใส่ถุงเก็บให้เรียบร้อย3.เมื่อเสียงขลุ่ยไม่ชัดเจน  ให้ตรวจดูส่วนประกอบของขลุ่ยว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่4.ไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่น
ซอด้วง  ซออู้  สะล้อ
วิธีเก็บรักษา
1.เมื่อเล่นเสร็จควรลดสายหรือบิดลูกบิดลง  เพื่อให้สายหย่อนลงเล็กน้อยแล้วเลื่อนหมอนลองสายไว้บนขอบกะโหลกซอ
2
.ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนเก็บ3.แขวนหรือใส่ถุงเก็บให้เรียบร้อย
จะเข้
วิธีการเก็บรักษา
1.ควรเก็บไว้ในตู้แล้วคลุมด้วยผ้า2.เมื่อเล่นเสร็จไม่ควรลดสายเพราะสายจะเข้กับหย่องจะเสียดสีกัน3.ก่อนเก็บควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย4.เมื่อนมจะเข้หลุด  ให้ใช้กาวติดไว้ที่เดิม
ระนาดเอก
วิธีการเก็บรักษา
1.ปลดเชือกคล้องหูระนาดข้างใดข้างหนึ่งลง2.เก็บไม้ตีให้เรียบร้อย3.ใช้ผ้าคลุมระนาดกันฝุ่นจับ4.ถ้าเลิกใช้งานโดยถาวรควรม้วนผืนระนาดเก็บ
เครื่องกำกับจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับและโหม่ง
วิธีการเก็บรักษา
1.ควรมีหีบหรือกล่องใส่  เพราะเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็ก  อาจสูญหารได้ง่าย2.ไม่ควรเก็บรวมกันเป็นกอง  เพราะจะทำให้ไม่สะดวกกับการหยิบใช้3.ทำความสะอาดให้เรียนร้อย
เครื่องหนัง
วิธีการดูแลรักษา
1.ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความชื่นน้อย2.ถ้าเก็บในที่ชื่นอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นหนังสัตว์เกิดการเน่าเหม็น
ม.3

ส่งใบงาน 2  เรื่อง
1.  ในสมุด  5  ข้อ
2.  เป็นใบงานเย็บมูมมาส่ง
    
          เขียนสรุปวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยตามความเข้าใจของนักเรียนบนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นจริง

           -  การดูแลรักษาเครื่องตีที่ทำด้วยไม้มีวิธีการอย่างไร

           -  วิธีเก็บรักษาเครื่องกำกับจังหวะที่ทำด้วยไม้

           -  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทดีด  สี  และเป่า  มีวิธีการแตกต่างกันอย่างไร

           -  เครื่องหนังมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร

           -  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีมีความสำคัญอย่างไร

           -  ถ้านักเรียนมีวิธีการใช้  และดูแลรักษาเครื่องดนตรีคล้ายกันทุกชนิด  จะส่งผลต่อเครื่องดนตรีหรือไม่  อย่างไร

23 ส.ค. 2554

up คะแนน

ไม่มีใครมา up คะแนนเลย  จะหมดเขตแล้วนะครับ  คะแนนไม่พอติด  0  ไม่รู้ด้วยนะครับ

ม.1 ที่ยังค้าง

ใครยังไม่ได้ส่ง  ใบงานนี้ ไปทามมานะคร๊าบ
1.เครื่องดนตรีสากลแบ่งได้  5  ประเภท  อะไรบ้าง
2.ให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องเป่าลมไม้
    -  เครื่องลมไม้ที่ไม่มีลิ้น
    -  เครื่องลมไม้ที่มีลิ้น
3.ให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องสายมา 3 ชื่อ
4.ให้นักเรียนบอกชื่องเครื่องตี
    -  เครื่องตีที่ไม่มีระดับเสียง
    -  เครื่องตีที่มีระดับเสียง
5.  ให้บอกชื่อเครื่องเป่าทองเหลือง  มา  3  ชื่อ