21 มิ.ย. 2554

ใบงานที่ 2 (ม.3) เรื่องดนตรีพื้นบ้าน

1. วงดนตรีพื้นเมือง หมายถึง
2.วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ
3.วงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
4.วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
5.วงดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น