23 ส.ค. 2554

ม.1 ที่ยังค้าง

ใครยังไม่ได้ส่ง  ใบงานนี้ ไปทามมานะคร๊าบ
1.เครื่องดนตรีสากลแบ่งได้  5  ประเภท  อะไรบ้าง
2.ให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องเป่าลมไม้
    -  เครื่องลมไม้ที่ไม่มีลิ้น
    -  เครื่องลมไม้ที่มีลิ้น
3.ให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องสายมา 3 ชื่อ
4.ให้นักเรียนบอกชื่องเครื่องตี
    -  เครื่องตีที่ไม่มีระดับเสียง
    -  เครื่องตีที่มีระดับเสียง
5.  ให้บอกชื่อเครื่องเป่าทองเหลือง  มา  3  ชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น