25 ส.ค. 2554

การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรี

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
                เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด  ถ้าผู้ใช้ไม่รู้จักการบำรุงรักษาก็จะชำรุดเสียหายได้ง่าย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
ขลุ่ย
วิธีการเก็บรักษา
1.หลังการเป่าแล้วควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ทั้ที่เป่าและเลาขลุ่ย2.เก็บไว้ในตู้หรือใส่ถุงเก็บให้เรียบร้อย3.เมื่อเสียงขลุ่ยไม่ชัดเจน  ให้ตรวจดูส่วนประกอบของขลุ่ยว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่4.ไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่น
ซอด้วง  ซออู้  สะล้อ
วิธีเก็บรักษา
1.เมื่อเล่นเสร็จควรลดสายหรือบิดลูกบิดลง  เพื่อให้สายหย่อนลงเล็กน้อยแล้วเลื่อนหมอนลองสายไว้บนขอบกะโหลกซอ
2
.ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนเก็บ3.แขวนหรือใส่ถุงเก็บให้เรียบร้อย
จะเข้
วิธีการเก็บรักษา
1.ควรเก็บไว้ในตู้แล้วคลุมด้วยผ้า2.เมื่อเล่นเสร็จไม่ควรลดสายเพราะสายจะเข้กับหย่องจะเสียดสีกัน3.ก่อนเก็บควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย4.เมื่อนมจะเข้หลุด  ให้ใช้กาวติดไว้ที่เดิม
ระนาดเอก
วิธีการเก็บรักษา
1.ปลดเชือกคล้องหูระนาดข้างใดข้างหนึ่งลง2.เก็บไม้ตีให้เรียบร้อย3.ใช้ผ้าคลุมระนาดกันฝุ่นจับ4.ถ้าเลิกใช้งานโดยถาวรควรม้วนผืนระนาดเก็บ
เครื่องกำกับจังหวะ  เช่น  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับและโหม่ง
วิธีการเก็บรักษา
1.ควรมีหีบหรือกล่องใส่  เพราะเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็ก  อาจสูญหารได้ง่าย2.ไม่ควรเก็บรวมกันเป็นกอง  เพราะจะทำให้ไม่สะดวกกับการหยิบใช้3.ทำความสะอาดให้เรียนร้อย
เครื่องหนัง
วิธีการดูแลรักษา
1.ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความชื่นน้อย2.ถ้าเก็บในที่ชื่นอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นหนังสัตว์เกิดการเน่าเหม็น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น