6 ก.ย. 2554

ใบงาน ม.3 ความไพเราะของเสียงดนตรี

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ความไพเราะของเสียงดนตรี แล้วสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.  การรับรู้ความไพเราะของดนตรีสากล
            1)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้อง
            2)ความไพเราะที่เกิดจากลีลาจังหวะของดนตรี
            3)ความไพเราะที่เกิดจากทำนองดนตรี

            4)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงประสาน
5)ความไพเราะที่เกิดจากพื้นผิวดนตรี
6)ความไพเราะที่เกิดจากสีสันของดนตรี
2  .การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความไพเราะของดนตรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น