14 ก.ย. 2554

แนวข้อสอบ ม.3

1)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงดนตรีหรือเสียงขับร้อง
2)ความไพเราะที่เกิดจากลีลาจังหวะของดนตรี3)ความไพเราะที่เกิดจากทำนองดนตรี
4)ความไพเราะที่เกิดจากเสียงประสาน
5)ความไพเราะที่เกิดจากพื้นผิวดนตรี
6)ความไพเราะที่เกิดจากสีสันของดนตรี7)ดูแลรักษาเครื่องตีที่ทำด้วยไม้มีวิธีการอย่างไร8)วิธีเก็บรักษาเครื่องกำกับจังหวะที่ทำด้วยไม้
9
)การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทดีด  สี  และเป่า  มีวิธีการแตกต่างกันอย่างไร10)เครื่องหนังมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น