8 มี.ค. 2554

แนวข้อสอบ ม.3

 • เครื่องหมาย  (-  -  -  -)  ในการอ่านโน้ตไทย  หมายความว่า
 • ทางดนตรีไทยถ้าจะเขียนโน้ตเสียงสูง หรือเสียงต่ำควรเขียนอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
 • เครื่องหมาย  ( // )   ในการอ่านโน้ตไทย  หมายความว่าอย่างไร 
 • หลักการแต่งเพลง  มี  3  วิธี  ได้แก่อะไรบ้าง
 • การดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ทำด้วยไม้มีวิธีการอย่างไร
 • เมื่อเล่นซอเสร็จแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร
                   ตั้งใจทำข้อสอบครับขอให้โชคดีทุกๆคนครับ
                                                                                   ครูชาตรี

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 ก.พ. 2555 23:16:00

  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ขอขอบคุณ

  ตอบลบ