15 ก.ย. 2554

แนวข้อสอบ ม.2 ครับ

1. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 3 คน
2. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 2 คน
3. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 5 คน
4. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 7 คน
5. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 4 คน
6. ให้บอกชื่อวง แชมเบอร์มิวสิค ที่มีผู้เล่น 6 คน
7. Orchestra แปลว่า
8. วงดุริยางค์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
9.ดนตรีชนิดใดมี  ดรัมเมเยอร์  เป็นผู้นำขบวน
10.วงแตรวง มีประโยชน์อย่างไร
11. วงโยธวาฑิต มีประโยชน์อย่างไร
12.เพลงแจ๊ส มีกำเนิดมาจากใหน มุ่งบรรเลงเพื่ออะไร
13.เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงสตริงได้แก่เครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง
14.บอกลักษณะของ  วงคอมโบ้
15.วงดนตรีสากลที่มีขนาดใหญ่ มีเครื่องดนตรีครบทั้ง เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง
และเครื่องกระทบ มีชื่อเรียกว่าวงดนตรีอะไร

16.วงดนตรีลูกทุ่ง เป็นการผสมผสานของดนตรีแบบใด
17.วงดนตรีสากลใดต้องมีผู้อำนวยเพลง (Conductor)
18.อธิบายความหมายของความไพเราะที่เกิดจากเสียงประสาน
19. .ความไพเราะที่เกิดจากทำนองเพลงหมายความว่าอย่างไรอย่าง
20.ความไพเราะที่เกิดจากจังหวะดนตรี  หมายความว่าอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น