25 ส.ค. 2554

ม.3

ส่งใบงาน 2  เรื่อง
1.  ในสมุด  5  ข้อ
2.  เป็นใบงานเย็บมูมมาส่ง
    
          เขียนสรุปวิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยตามความเข้าใจของนักเรียนบนพื้นฐานของความถูกต้องและความเป็นจริง

           -  การดูแลรักษาเครื่องตีที่ทำด้วยไม้มีวิธีการอย่างไร

           -  วิธีเก็บรักษาเครื่องกำกับจังหวะที่ทำด้วยไม้

           -  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีประเภทดีด  สี  และเป่า  มีวิธีการแตกต่างกันอย่างไร

           -  เครื่องหนังมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร

           -  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีมีความสำคัญอย่างไร

           -  ถ้านักเรียนมีวิธีการใช้  และดูแลรักษาเครื่องดนตรีคล้ายกันทุกชนิด  จะส่งผลต่อเครื่องดนตรีหรือไม่  อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น